projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Hierarchia łamana

07 czerwca 2017

Jednym ze sposobów oddawania czci naczelnemu znakowi państwa (herb RP) jest jego pozycjonowanie wobec innych znaków. W wypadku flagi państwowej zasadą jest umieszczanie jej z innymi jako pierwszej, licząc od lewej z punktu widzenia obserwatora. A jak jest w wypadku godła Rzeczypospolitej herbu Orzeł Biały? Dokładnie tak samo. Szczególnie w zestawieniu ze znakami niższej rangi, czy to terytorialnymi czy też znakami innego typu (logo firmowe).

Jak to powinno wyglądać? Poniżej warianty pozycjonowania godła państwowego wobec innych herbów terytorialnych i znaków firmowych.

hierarchia znaków 1
hierarchia znaków 2
hierarchia znaków 3

W układzie poziomym, na stronie internetowej, godło państwa zawsze powinno znajdować się jako pierwsze od lewej strony.

W wypadku występowania obok godła państwowego 2 i więcej innych znaków można stosować układ centralny umieszczania herbu. Kolejność umieszczania  innych znaków obok godła państwowego nadal rządzi się zasadą hierarchii ważności, przy czym znaki umieszcza się przemiennie z prawej i lewej strony godła państwowego.

Dlaczego użyłem w tytule zwrotu „hierarchia łamana”? Z prostej przyczyny, jaką jest nie przejmowanie się projektantów, ale i decydentów, zachowaniem tejże  hierarchii ważności znaków w wypadku godła Rzeczypospolitej, np.na stronach internetowych instytucji. Łamaniem zasady pierwszeństwa najważniejszego znaku państwa przed innymi znakami. W efekcie zamiast oddawania mu czci mamy uchybianie znakowi. Niestety podejrzewam, że jest to najzwyklejszy brak wiedzy na ten temat, zastępowany prostym „tak będzie ładniej” albo „skoro musimy, to wstawimy w wolne miejsce”. Efekty takiego  łamania zasady hierarchii znaków można znaleźć, co dziwi, na stronach uczelni kształcących projektantów, ASP Gdańsk, Kraków, Łódź.

ASP Gdańsk nagłówek strony www

 

ASP Kraków nagłówek strony www

 

ASP Łódź nagłówek strony www

Takie upychanie godła państwowego nie tylko jest smutne, ale wręcz karygodne. Gdzie jak gdzie, ale na ASP powinni posiadać tę podstawową wiedzę.

Twój komentarz

*